Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Výroba 4000 C/S - pro těžební a pěstební firmy

Kompletní řešení pro těžební a pěstební firmy. Nová generace provozem prověřeného systému.
Praktičnost

Praktičnost

konec pracného počítání a přepisování

Jednoduchost

Jednoduchost

snadné a intuitivní ovládání

Efektivita

Efektivita

součást komplexního SW řešení pro lesnictví

Ucelený systém pro vedení lesní výroby při práci pro cizí.
Zajišťuje přehled nad náklady a výnosy. Evidence činností, sklady, kubírování, obchod. Odpovídá požadavkům systému LČR.

Nová technologie - nové možnosti

 • Jedna sdílená databáze pro celý podnik díky technologii client/server
 • Nezávislost na trvalém internetovém připojení
 • Rychlé provozní přehledy - filtry, skupinování, pohledy
 • Importy a exporty do Excelu a PDF

Těžební a pěstební činnosti pod kontrolou

 • Standardní výrobní, hmotové a odvozní doklady
 • Ceníkové kódy
 • Pěstební a těžební ceník, importy z Excelu
 • Těžební a pěstební nápočty
 • Průvodní listy
 • Export do ERMA
 • Sklady dříví
 • Sklad materiálu (sadební materiál, pletivo, chemie atd.)
 • Import projektů LČR z formátu Excel
 • Bilancování projektů
 • Výpočet mezd a odměn
 • Vždy aktuální mapy: ortofoto, katastrální mapa, porostní mapa LČR

Práce v terénu

 • Mapy s využitím GPS bez potřeby připojení k internetu
 • Porostní mapa LČR, lesnické mapy a hospodářská kniha jiných vlastníků
 • Katastrální mapy, ortofoto atd.
 • Kubírování - kulatina, teplická metoda, hráně, dříví na stojato
 • Vlastní zákresy: těžební/pěstební plochy, skládky dříví, hromady klestu apod.

Sklady a kubírování

 • Sklady dříví na P, VM, OM, ES
 • Kulatina, teplická metoda, hráně
 • Sumáře za ceníkový kód, sortiment, smluvní územní jednotku, porost

Obchod

 • Fakturace z odvozních lístků, cizí měny
 • Tvorba přijatých faktur z výrobních lístků za dodavatele
 • Pokladní doklady
 • Průměrné zpeněžení

Provázanost s účetnictvím

 • Deník pohybu dříví
 • Deník mezd a odměn
 • Technické jednotky
 • Vydané faktury

Manažerská nadstavba

 • Propojení Výroby na účetnictví jiných firem
 • Náklady a výnosy na TJ

Lesnické účetnictví

 • Pohledávky, závazky, banka, účetní deník, sklady, DPH, majetek, výkazy atd.
 • Manažerské výstupy - náklady a výnosy na TJ

Co s Výrobou 4000 získáte

 • Čas -  rychlý přístup k informacím
 • Přehled - kvalitní a podrobné výstupy
 • Peníze - protože čas a dobrý přehled jsou peníze
 • Funkční ucelené řešení s kvalitní podporou
 • Jednoho dodavatele pro komplexní řešení

Řešení pro těžební a pěstební firmy

 • Když chcete víc než systém excelovských tabulek
 • Systém je plně kompatibilní se systémem LČR

Můžete si sami vybrat, které moduly využijete

 • Zjednodušte si systém
 • Ušetřte za moduly, které nepotřebujete
Máte zájem o vypracování nabídky nebo nějaký dotaz?