Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Komplexní účetní systém BCS Forester

BCS logo

logo proma

 
Oborové řešení pro lesnictví:

 • data lesního hospodářství se specifickými požadavky na účetní systém
 • úroveň účtování na výkony a podvýkony, střediska a úseky
 • náklady a výnosy na technickou jednotku
 • manažerské nástroje pro řízení a rozhodování
 • výkazy a finanční analýza s poměrovými ukazateli
 • možnost sledování dlouhé historie údajů při pěstování lesa (hledisko decénia)
 • rozbory nákladů hrubých mezd, spotřeby materiálu i služeb externích dodavatelů s porovnáním k tržbám za těžbu dřeva
 • to vše nad vysokým komfortem ekonomických modulů (Pohledávky – Závazky – Banka – Pokladna – Účetní deník – Výkazy – Majetek – Sklady – Smlouvy – Oběh dokumentů …)

Propojení LHE a účetnictví:

 • deník pohybu dříví
 • hrubé mzdy
 • vydané faktury
 • technické jednotky
 • adresář firem
 • účetní deník

Náklady na TJ:

 • náklady na ha prořezávek
 • náklady na ha probírek
 • náklady na m3 těžeb
 • náklady dle výkonů a podvýkonů
 • hospodaření středisek a úseků
 • rozbory a komplexní vyhodnocování firmy
 • výkaznictví a finanční analýza
 • manažerská karta (mobilní aplikace)

Vlastnosti:

 • úspora času při zpracování dat díky propojení LHE Výroba 4000 C&S a BCS Forester
 • vysoká bezpečnost dat díky vyspělým technologiím „klient-server“
 • komfortní ovládání s grafickými výstupy na různých typech výpočetní techniky (PC, notebooky, tablety)
 • provázání s kancelářskými aplikacemi (MS Office) a internetem
 • nastavení práv uživatelů, monitorování změn
 • možnost individuálních úprav do řešení dle přání uživatele garantovaného servisem


diagram účetnictví BCS