Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Škody zvěří

výpočet škod zvěří na lesních porostech
Praktičnost

Praktičnost

konec pracného počítání a přepisování

Jednoduchost

Jednoduchost

snadné a intuitivní ovládání

Efektivita

Efektivita

součást komplexního SW řešení pro lesnictví

Vyčíslení škod zvěří způsobených na lesních porostech
Aplikace je určena pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře.
Škody zvěří - cena 9.800 Kč. Aktualizace 1.000 Kč / rok (ceny bez DPH)

Funkce a zaměření

 • aplikace umožňuje vyčíslit škody zvěří způsobených na lesních porostech
 • oceňuje tyto typy škod dle vyhlášky MZe č.296/2018: S6, S 7.2 a S 9.1
 • díky načteným datům LHP se údaje z HK vyplňují do výpočtů automaticky
 • aplikace je určena pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře

Požadavky aplikace

Aplikace funguje nezávisle na systému lesní hospodářské evidence a využívá data LHP načtená pomocí standardního formátu .xml. U uživatelů LHE Výroba 4000 C/S je začleněna přímo do systému jako přídavný modul.

Výstupem je sestava s průvodním dopisem.
Výsledky lze také exportovat do formátů pdf, xlsx a rtf.

3 důvody, proč škody zvěří vyčíslovat

 • vytvoření podkladů pro uplatnění náhrad u uživatele honitby
 • splnění zákonné povinnost vlastníka škody zjišťovat a evidovat
 • přenesení zodpovědnosti z hospodáře na vlastníka, který rozhodne, zda náhrady nárokovat nebo ne

Základní typy škod zvěří na lesních porostech

 • S6 (§8) Škoda ze zničení lesního porostu (např. zničení okusem, vyrýváním nebo vytažením sazenic)
 • S 7.2 (§9) Roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty
 • S 9.1 (§11) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.

Nápověda a poradenství

 • Uživatelům je k dipozici užitečná nápověda: K prohlédnutí zde
 • Zdarma zajišťujeme podporu po telefonu i pomocí vzdálené správy

Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb. ve znění vyhlášky č.296/2018 Sb.

 • K prohlédnutí aktuální znění zde
 • Ke stažení vyhl. č. 55/1999 Sb. zde
 • Ke stažení vyhl. č. 296/2018 Sb. zde

Technické specifikace

 • Určeno pro OS Windows 10
 • Instalace pomocí vzdálené správy je zahrnuta v ceně licence

Připravujeme

 • Připravujeme mobilní aplikaci pro sběr záznamů o škodách přímo v terénu
 • Posbíraná data se naimportují do počítače, takže už není potřeba žádné záznamy přepisovat
Máte zájem o vypracování nabídky nebo nějaký dotaz?