Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Změny v žádosti o kůrovcové příspěvky

Kvůli změnám v Modulu žadatele je nutné připravit podklady pro "kůrovcové náhrady" tentokrát trochu jinak

V Modulu žadatele MZe došlo ke dvěma změnám:

  1.   Označení dokladu musí být unikátní a v příloze č. 2 lze jeden doklad uvést pouze jednou
  2.   V řádcích přílohy č. 1 lze uvést vazbu pouze na jeden doklad z přílohy č. 2

Kvůli těmto změnám je nutné před výpočtem žádosti doplnit označení příslušného dokladu do hlavičky každého dokladu o těžby. A v případě, že k jednomu dokladu o těžbě náleží víc než jedna faktura, tak je nutné označení příslušného dokladu uvést do položek dokladů.

Pro zajištění unikátnosti označení dokladů se doporučuje používat označení, pod jakým je doklad zaúčtován na straně zadavatele prací. Možné je také doplnit číslo uvedeného vyhotovitelem dokladu nějakým rozlišujícím znakem.

Při výpočtu zásob dříví se opět počítá s přírůstem a zároveň se odečítají těžby, na které žadatel obdržel příspěvky v první vlně "kůrovcových náhrad".

Uživatelé Výroby 4000 si můžou velmi snadno vygenerovat celou žádost do souboru, který se nahraje do Modulu žadatele MZe. Uživatelům k tomu nabízíme dbornou asistenci.

Další novinky