Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Příspěvky na NÁSLEDNOU PÉČI o výsadbu lesních porostů

Příprava žádosti o tento příspěvek může být jednoduchá

Podmínky poskytnutí příspěvku na Následnou péči jsou navrženy poměrně komplikovaným způsobem a v Metodické příručce nejsou popsány příliš detailně. Proto jsme pravidla výpočtu konzultovali s několika odbornými hospodáři, pracovníky SSL a hlavně s MZe. Díky tomu jsme dospěli k metodicky ověřenému a plně automatickému výpočtu nároků o příspěvky na Následnou péči.

Vypočítané výstupy si uživatel v přehledném rozhraní zkontroluje, případně upraví, a následně importuje do Modulu žadatele MZe.

Pro naše uživatele jsme připravili nový modul, zde uvádíme jeho VÝHODY:

 • V uspořeném čase se můžete věnovat něčemu užitečnějšímu nebo zábavnějšímu
 • O nic se nechtěně neošidíte a neuteče Vám jen tak snadno termín
 • Nemusíte detailně studovat podmínky poskytnutí příspěvku
 • Modul automaticky hlídá, co má a co naopak nemá do žádosti vstupovat
 • Získáte naši 100% asistenci při nastavení modulu, výpočtu a importu žádosti do Modulu žadatele MZe
 • Modul respektuje firemní zvyklosti v typování
 • Máte dokonalou kontrolu nad vstupními daty, nad výpočtem i nad výstupem s možností korekce dle uvážení
 • Uloženou žádost v programu můžete využít při případné kontrole
 • Výpočtem si ověříte, jestli ve Vaší evidenci něco nechybí pro případ kontroly
 • Modul využijete na přípravu příspěvku na Následnou péči i v dalších letech
 • Modul hlídá součet nárokovaných ploch na etáž napříč žádostí v jednom kalendářním roce
Další novinky