Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Na tendry LČR 2018+ s kvalitním systémem

Lesy ČR vyhlásily tendry pro těžební a pěstební práce na období 2018-2022 na 52 soutěžních jednotkách. Nabídky se budou podávat do 5.září. LČR očekávají, že díky změně zadávacích podmínek se práce rozdělí mezi větší počet dodavatelů.

 

Vybraní dodavatelé prací a často i jejich subdodavatelé se potýkají s náročným úkolem vedení různých obsáhlých evidencí. Základním předpokladem zvládnutí administrativní zátěže je sloučení všech potřebných evidencí do jednoho systému. Ten pak slouží pro sledování prováděných činností, ke kubírování dříví, ke sledování pohybu dříví na skládkách, k výpočtu odměn atd. Systém musí umět načítat projekty a ceníky v určených formátech a musí být kompatibilní se systémem, který používají LČR. Výhodou je také propojení tabulkové části systému s částí mapovou v kanceláři i v terénu.

 

Všechny tyto požadavky splňuje systém Výroba 4000 C/S pro těžební a pěstební společnosti. Pro dodavatele pěstebních prací je velkým ulehčení modul pro komunikaci se systémem ERMA a modul pro správu Průvodních listů. Součástí řešení může být také komplexní ekonomický systém.

 

Data mohou mezi sebou sdílet pracovníci ze vzdálených pracovišť, a to i bez potřeby trvalého připojení k internetu. Začínajícím uživatelům zajišťujeme intenzivní pomoc při implementaci a s využitím vzdálené správy poskytujeme kvalitní uživatelskou podporu.

 

Všem uchazečům o tendry 2018+ přejeme hodně štěstí a těšíme se na spolupráci.

Další novinky