Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Mapový portál pro MAS - ukázková videa

Místní akční skupiny (MAS) se staly akcelerátory rozvoje venkovského prostoru po celé republice. Jejich práce je mravenčího typu, tedy podrobná i rozsáhlá, ale nedoceněná. MAS vytvářejí platformu pro dialog lidí a subjektů, kteří a které by se jinak nepotkali. MAS je velmi dobrý znalec místního prostředí, hledá jeho silné a slabé stránky, je nositelem či prostředníkem finančních injekcí vybraným projektům, které jsou v souladu s promyšlenou dlouhodobou Strategií, odbornou vizí rozvoje regionu.

Pro ještě efektivnější činnost MAS jsme připravili mapový systém, který všem zúčastněným pomůže se na svěřený region podívat "novým způsobem" a snadněji odhalovat geografické souvislosti, limity a potenciál území. Ukázky tohoto nástroje můžete shlédnout na těchto videích:

MAS Geoportal a mapové služby třetích stran (Zobrazení aktuálních mapových podkladů odborných pracovišť (tzv. WMS služby: např. ČÚZK, MZE, AOPK, ČGS, VÚMOP, ÚHUL, Krajský úřad...)

MAS Geoportal a vkládaní vlastních dat (Vkládaní a upravování vlastního obsahu. Zakreslení "čehokoliv" do mapy včetně ukládání popisných informací - projekty, stezky, mobilář, památky,...)

MAS Geoportal a evidence projektů a dotací (Detailní přehled v mapě o všech našich nebo námi podpořených projektech a dotacích. Vyhledávání podle různých kritérií.)

MAS Geoportal a kartogramy (Tvorba a zobrazení kartogramů a kartodiagramů právě pro území MAS z dat ČSÚ aj.. Ve vybraných parametrech, ve stanovených letech.)

Další novinky