Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Maper Mobile

Univerzální mapová aplikace do terénu
Praktičnost

Praktičnost

Jednoduchost

Jednoduchost

Efektivita

Efektivita

Univerzální mapová aplikace do terénu.
Mobilní mapová aplikace pro terénní pracovníky nejrůznějších oborů.
Umožňuje práci v terénu s využitím GNSS přístrojů a bez závislosti na internetovém připojení.
Orientační ceník aplikace Maper Mobile.

K čemu Maper Mobile slouží

 • prohlížení mapových vrstev
 • určování pozice v terénu s využitím mapového podkladu a pozice z GNSS
 • sběr dat přímo v terénu - zakreslování ploch, linií, bodů
 • měření ploch a délek

Mapy i funkcionality jsou dostupné OFFLINE, což je při práci v terénu velká výhoda a někdy i nutnost, zejména v extravilánu.

Základní vlastnosti aplikace

 • intuitivní ovládání
 • vyvinuto pro OS Android
 • synchronizace mezi mobilní verzí Maper Mobile a desktopovou verzí Maper WIN i mezi více uživateli

Obsah mapových vrstev je volitelný

 • Základními vrstvami jsou obvykle: Mapa KN a mapa definičních bodů parcel, Základní mapa, ortofoto (zdroj ČÚZK)
 • Další mapové vrstvy přidáme na vyžádání z dostupných zdrojů nebo mapové vrstvy vytvoříme z dodaných podkladů 

Doporučená zařízení

 • Standardní tablety: Samsung Tab S2
 • Odolné profesionální tablety: Handheld Algiz 7
 • Odolné profesionální telefony: Trimble TDC 100, MobileMapper 50
 • Profesionální GNSS zařízení: Trimble R1 v kombinaci s jakýmkoli zařízením s OS Android
 • Aplikaci je možné využívat i na běžných chytrých telefonech

Technické výkresy

 • Územní plán
 • Kanalizace
 • Vodovod
 • Elektro
 • Plynovod
 • Telekomunikace

Tematické mapy

 • půdní bloky LPIS
 • půdní typy
 • BPEJ
 • hranice honiteb
 • lesnické mapy
 • ochranná pásma
 • chráněná území
 • záplavová území
 • pozemky vybraných vlastníků
 • ÚSES a další

Podklady

 • ortofoto mapa
 • základní mapa
 • historická mapa
 • bez podkladu

Katastr

 • katastrální mapa
 • mapa bývalého PK
 • definiční body parcel
 • proklik do evidence KN (pomocí internetu)
 • průběh věcných břemen
 • čísla popisná
 • názvy ulic

Podívejte se na video: práce s mapou a sběr dat v terénu


Příklady struktury uživatelských zákresů

Veřejné osvětlení

 • lampa - okruh 1
 • lampa - okruh 2
 • lampa - okruh 3
 • rozvaděče

Mobiliář

 • lavičky
 • odpadkové koše
 • květináče

Zeleň

 • strom listnatý
 • strom jehličnatý
 • keř
 • okrasný záhon
 • trávník

Grafické poznámky

 • bod
 • linie
 • plocha
Máte zájem o vypracování nabídky nebo nějaký dotaz?