Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Lesmistr

snadná evidence a chytrá hospodářská kniha
Praktičnost

Praktičnost

konec pracného počítání a přepisování

Jednoduchost

Jednoduchost

snadné a intuitivní ovládání

Efektivita

Efektivita

součást komplexního SW řešení pro lesnictví

Moderní nástroj pro odborné lesní hospodáře a SSL.
Efektivní vyhledávání a vedení veškerých evidencí k porostu a vlastníkovi. Rychlá tvorba dokumentů.
Orientační ceník aplikace Lesmistr.

Vlastnické separáty

 • vlastnické separáty standardního typu
 • vlastnický separát formou funkční aplikace s HK a mapou vlastníka
 • protokol o předání a převzetí vlastnického seprátu
 • plochové tabulky - dle druhu pozemků. dle JPRL

Chytrá hospodářská kniha

 • tisk HK
 • projekty těžebních a pěstebních prací
 • sledování fyzického věku porostu
 • sledování zbývající zásoby na porost
 • kontrola plnění probírek a prořezávek

Vlastník

 • průběžné doplňování kontaktů na vlastníka
 • historie vlastníků
 • vyhledání dat dle vlastníka (porosty, dokumenty, evidence)

Evidence

 • evidence kůrovcové hmoty, nahodilých těžeb
 • bilance holin
 • evidence ne/zajištěných kultur
 • fotodokumentace problémových porostů

Dokumenty

 • tvorba dokumentů, šablony a vytváření vlastních (hlášení pro ORP, výzvy, žádosti, vyjádření)
 • splnění legislativních požadavků (zákon o lesích, systém náležité péče, EUTR)
 • hromadná tvorba dokumentů pro více vlastníků zároveň
Máte zájem o vypracování nabídky nebo nějaký dotaz?