Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Forester GPS Mobile

vedení grafické evidence
Praktičnost

Praktičnost

konec pracného počítání a přepisování

Jednoduchost

Jednoduchost

snadné a intuitivní ovládání

Efektivita

Efektivita

součást komplexního SW řešení pro lesnictví

Prohlížení hospodářské knihy a mapy v terénu s využitím GPS.
Data zadaná v terénu lze synchronizovat s počítačem v kanceláři a zákresy zobrazit pomocí programu Forester Win.
Orientační ceník aplikace Forester GPS Mobile.

Pořizování grafické evidence v terénu s využitím GPS

 • zakreslování a měření holin a oplocenek
 • poznámky k zákresům
 • příprava těžebních a zalesňovacích projektů
 • export všech zákresů a poznámek do výrobního programu

Prohlížení hospodářské knihy a mapy v terénu

 • aktuální pozice na mapě
  (obrysové, těžební, porostní, typologické)
 • zaměřování hranic pozemků
 • měření plochy a délky
 • dotazy nad mapou

Aktuální data výroby v terénu

 • bilance probírek, prořezávek do/nad 40 let
 • bilance mýtních těžeb
 • provedená zalesnění, bilance holin
 • propojení s výrobním programem

Uzávěrka decenia

 • numerická i grafická data lhp v aktuálním stavu
 • kompletní podklady pro taxaci v digitálním formátu
 • využití dat typovaných v průběhu decenia
 • zpřesnění LHP, zrychlení a zlevnění jeho tvorby

Katastrální mapa

 • katastrální mapa
 • mapa pozemkového katastru
 • zobrazení definičních bodů
 • proklik do evidence KN (pomocí internetu)
 • v ukázce je vložena vrstva ZABAGED®
 • zdroj ČÚZK©

Ortofoto mapa

 • ortofoto České republiky
 • velikost pixelu 0,25m
 • aktualizace jednou za 3 roky
 • zdroj ČÚZK©

Lesnická mapa typologická

 • mapa lesních typů dle typologického systému ÚHÚL
 • barevné vyjádření ploch
 • kódy lesních typů
 • zdroj ÚHÚL©

Porostní mapa LČR

 • možnost využití pro soutisk
 • vhodné také pro práci uvnitř porostů
 • zdroj LČR©

Půdní bloky LPIS

 • sledování překryvů s mapou KN
 • PB dle kultury, režimu, způsobilosti
 • zdroj MZe©

Lesnická grafická evidence v terénu, zobrazení lesnických map a hospodářské knihy

Pro instalaci uživatel nebo taxační kancelář zajistí mapy LHP, všechny ostatní mapy jsou volně dostupné pro celou ČR: katastrální a typologická mapa, ortofoto, porostní mapa LČR i mapa půdních bloků. U všech těchto map je možné nastavit libovolný stupeň průhlednosti.

Podívejte se na video: Grafická evidence a mapy přímo v terénu

Máte zájem o vypracování nabídky nebo nějaký dotaz?