Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Rozšiřující moduly pro LHE Výroba 4000 C/S

Dotace B, D, I

Spolehlivé vyplnění Modulu žadatele MZe bez práce

 • Program Dotace B, D, I vypočítá žádosti o příspěvky B, D a I včetně výpočtu B.d.3 - Následná péče o lesní kultury
 • K sestavení vaší žádosti program použije data z LHE Výroba 4000 a data LHP

 • Vypočítanou žádost o příspěvky si zkontrolujete a vytvoříte soubor pro nahrání do Modulu žadatele MZe

 • Díky importu do Modulu žadatele MZe není tedy třeba nic vyhledávat nebo vypočítávat ani přepisovat

Hlavní rysy

 • program vypočítá žádost spolehlivě, a jen na několik kliknutí
 • výpočet se provádí ze záznamů natypovaných do výrobních dokladů v programu Výroba 4000
 • před prvním výpočtem si uživatel nastaví vazbu mezi podvýkony a jednotlivými sazbami B, D, I, lze nastavit i vazbu na způsob provedení
 • spolupracuje s daty LHP
 • po automatickém výpočtu žádosti lze její obsah zkontrolovat
 • hlídá minimální hektarové počty sazenic
 • na základě SLT a cílových HS automaticky rozhodne, zda je daná dřevina meliorační nebo základní
 • export do Modulu žadatele MZe
 • rychlá instalace a jednoduchá obsluha

Statistika

Modul pro automatické vyplnění statistických hlášení:

 • Les 8.01
 • Ceny Les 1.04
 • Ceny Les 2.04
 • Les (Mze) 1.01
 • Les (Mze) 2.01

Modul umožňuje individuální nastavení dle používaných číselných znaků, sortimentů atd. Po prvotním nastavení vyplňuje modul statistická hlášení plně automaticky.

Rybářství

Modul pro evidenci rybářské výroby.