Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Následná péče o lesní kultury - příprava žádosti snadno a rychle

Co je dobré vědět

V roce 2020 byl zaveden nový příspěvek B.d.3. Dotační modul v LHE Výroba 4000 zajišťuje metodicky ověřený a plně automatický výpočet nároků o příspěvky na Následnou péči. Vypočítané výstupy si uživatel v přehledném rozhraní zkontroluje, případně upraví, a následně importuje do Modulu žadatele MZe.

Zde uvádíme několik důležitých informací k tomuto (stále ještě poměrně novému) příspěvku:

  • Příspěvek je poskytován jen na výsadby stanoviště vhodných dřevin (definovány vyhláškou č. 298/2018 Sb., posuzují se podle SLT a LVS)
  • Jednotlivé dřeviny v rámci smíšené výsadby je nutné vykazovat zvlášť (jejich redukovanou plochou)
  • Můžete žádat o příspěvek za celou plochu zalesnění i přesto, že jste na celé ploše neprováděli ochranu proti buřeni. A to v případě, že neošetřená plocha ochranu proti buřeni nevyžadovala.
  • Žadatel musí o příspěvek požádat do 3 měsíců od poslední provedené činnosti následné péče v daném porostu
  • Lhůta platí i pokud přechází do nového roku (např. poslední činnost listopad 2021, žádost podat do února 2022)
  • Za činnost se považuje i kontrolní činnost (např. kontrola oplocenky)
  • Kombinací pracovních a kontrolních činností lze dosáhnout toho, že se žadatel sdruží všechny požadavky (od jarního zalesnění v oplocenkách po podzimní individuální ochranu kultur) do jedné žádosti
  • Modul žadatele MZe kontroluje vykázanou plochu výsadby (souhrnně za všechny dřeviny uváděné do žádosti) proti ploše etáže
 
Další informace k tématu najdete ZDE
Další články