Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Plánujete čerpat příspěvky na Adaptaci lesních ekosystémů?

Jak k přípravě žádosti využít elektronickou lesní evidenci


JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI?

 • Ruční vyplnění v Modulu žadatele MZe
  • nutno zadat každou JPRL a vyplnit podrobné informace o zalesnění, těžbě, soustřeďování atd.
 • Automatický výpočet v modulu Adaptace pro LHE Výroba 4000
  • žádost se vypočítá z Vaší lesní evidence v LHE Výroba 4000
 • Vypracování žádosti externím zpracovatelem
  • společnost IterSoft nabízí tuto službu s využitím dat Výroby 4000 za 1% dotace (minimálně 5.000,- Kč), jiné společnosti službu nabízí za 2%

 

Pokud jste se rozhodli o tento příspěvek žádat nebo o tom uvažujete, může se Vám hodit několik informací o příspěvku i o modulu Adaptace ve Výrobě 4000:

PŘÍSPĚVEK ADAPTACE - CO JE DOBRÉ VĚDĚT

 • Rozcestník MZe pro informace k Adaptaci najdete zde: https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/adaptace/
 • Nárok na příspěvek Adaptace máte na všech pozemcích PUFL, tedy na ploše etáží, pozemků bezlesí i ploše jiných pozemků
 • Můžete žádat za všechny etáže, a to za jejich parciální plochu
 • Nárok za rok 2022 se vypočítává podle počtu dní od podání ohlášení do konce roku, u roku 2023 to bude za celé období 1.1. - 31.12.
 • Příjem žádostí bude otevřen po 3 měsíce
 • Program Adaptace prodělal od zveřejnění změny - nejnovější najdete v odstavci Novinky v podmínkách příspěvku Adaptace (níže)


MODUL ADAPTACE - VÝHODY

 • Úspora času
 • Kontrolu podmínek pro JPRL i pro celé LHC lze snadno opakovat a mezitím podle potřeby upravovat evidenci
 • Nemusíte detailně studovat podmínky poskytnutí příspěvku
 • Získáte naši 100% asistenci při nastavení modulu, výpočtu a importu žádosti do Modulu žadatele MZe


MODUL ADAPTACE - JAK TO FUNGUJE

 • Před prvním výpočtem uživatel určí, které podvýkony soustřeďování jsou "šetrná technologie"
 • Modul vytvoří seznam všech JPRL za vybrané LHC a zřizovací obvod
 • Ke všem JPRL se vypočítají hodnoty potřebné pro výpočet žádosti
 • Automaticky se vyhodnotí splnění všech požadavků příspěvku 1-5 (včetně vhodnosti dřevin) a provede se výpočet příspěvku
 • Uživatel si může ručně upravit vybrané hodnoty: počet těžebních ploch z mýtní úmyslné těžby v JPRL, počet ponechaných kusů (lze i hromadně dopočítat)
 • Po úpravách se žádost znovu přepočítá
 • Uživatel z nabídky vybere důvody nezařazení/přidání/nesplnění/překročení/nedodržení
 • Uživatel vyexportuje soubor žádosti a nahraje ho do Modulu žadatele MZe 


PŘÍSPĚVEK ADAPTACE - NOVINKY V PODMÍNKÁCH - Dodatek č.2 k "Zásadám"

 • výjimka z požadavků na obnovu: na obnovní prvky pod 0,08 ha nejsou stanoveny žádné požadavky – ani % MZD, ani počet a zastoupení stanovištně vhodných / ostatních dřevin z umělé obnovy
 • byla snížena výše sankcí za porušení podmínek: podmínka č. 1 (menší holiny) = sankce -50 % (dříve -100 %), podmínka č. 4 (přirozená obnova) = sankce -25 % (dříve -70 %) a podmínka č. 5 (šetrné technologie) = sankce -25 % (dříve -100 %)
 • u podmínek 2 (pestrá obnova) a 3 (ponechané dříví) bude 100% sankce za plochu JPRL jen jednoletá (původně víceletá)


JAK MODUL ADAPTACE NEBO VYPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OBJEDNAT

 • Vaše 3 možnosti pro objednání
 • Cena vypracování žádosti Adaptace: 1% z přiznané dotace, minimálně 5.000,- Kč bez DPH
Další články