Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Ceník aplikací Forester GPS a Forester WIN

Forester GPS 2.0
L I C E N C E verze ST verze OLH verze PRO
Mapa katastru nemovitostí 3500
Přístup do nahlížení do KN 1500
Mapa pozemkového katastru 3100
Definiční body parcel
Hospodářská kniha
Porostní mapa
Těžební mapa
Obrysová mapa
Typologická mapa
Ortofoto 2500
Provádění vlastních zákresů
Měření ploch a délek
Poloha a zákresy pomocí GPS
Základní mapa ® 1000
Práce s formátem SHP
Exporty do jiných GIS
Počet LHP 1 max. 4 neomezeno
Počet LHO 1 max. 4 neomezeno
C E N A 9880 15880 22000
 
A K T U A L I Z A C E 10% 10% 10%
◄ cena roční aktualizace činí 10% z pořizovací ceny programu
 
Množstevní slevy 3 lic. a víc 5 lic. a víc 9 lic. a víc
20% 25% 30%
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Aplikace je určena pro OS Android

 

výroba

Forester WIN 2.6
L I C E N C E verze ST verze OLH verze PRO
Mapa katastru nemovitostí 3500
Přístup do nahlížení do KN 1500
Mapa pozemkového katastru 3100
Definiční body parcel
Hospodářská kniha
Porostní mapa
Těžební mapa
Obrysová mapa
Typologická mapa
Ortofoto 2500
Zprůhledňování
Provádění vlastních zákresů
Měření ploch a délek
Základní mapa ® 1000
Práce s formátem SHP
Exporty do jiných GIS
Počet LHP 1 max. 4 neomezeno
Počet LHO 1 max. 4 neomezeno
C E N A 9880 15880 22000
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Aplikace je určena pro OS MS Windows