Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 773 565 738

Obecní a soukromé lesy

Komplexní řešení pro efektivní hospodaření a perfektní přehled nad spravovaným lesním majetkem. Propojení modulů v PC a tabletu maže hranice mezi lesem a kanceláří. Vyhoví potřebám nejmenších i největších subjektů.

Těžební a pěstební firmy

Komplexní řešení pro společnosti zajišťující těžební a pěstební činnosti na cizích lesních majetcích. Jeden systém pro výrobu, obchod a ekonomiku. Odpovídá požadavkům systému LČR.

Státní správa lesů

Silný nástroj pro specifické potřeby SSL. Snadná orientace v terénu pomocí GPS, rychlá tvorba dokumentů. Možnost zobrazení nejrůznějších tematických map v jednom systému je přínosem pro celé odbory ŽP.

GIS a mapové aplikace

Moderní systém pro práci s daty KN, mapovými vrstvami a pasporty. Správa majetku, výpočty daní, pachtovného atd. Rychlá tvorba vlastních pasportů v terénu svépomocí. Pohlížení dat ze stávajícího GIS v mobilním zařízení s GPS.

Přehled produktů

LHE Výroba 4000 C/S
obecní a soukromé lesy
ikonka počítače
Ucelený systém pro vedení lesní evidence a výroby. Splňuje specifické požadavky správců soukromých a obecních lesů. Doklady LA, sklady, pěstební a těžební sestavy, bilance holin, odměny, fakturace atd.
Zjistit více
Výroba 4000 C/S
těžební a pěstební společnosti
ikonka počítače
Ucelený systém pro vedení lesní výroby při práci pro cizí. Zajišťuje přehled nad náklady a výnosy. Evidence činností, sklady, kubírování, obchod. Odpovídá požadavkům systému LČR.
Zjistit více
Rozšíření pro LHE Výroba 4000
Dotace, statistika, rybářství
ikonka počítače
Rozšiřující moduly pro skutečně komplexní systém.
Zjistit více
Škody zvěří
snadný výpočet
ikonka počítače
Výpočet škod zvěří na lesních porostech.
Zjistit více
Lesmistr
nástroj pro OLH a SSL
ikonka počítače
Moderní nástroj pro odborné lesní hospodáře a SSL. Efektivní vyhledávání a vedení veškerých evidencí k porostu a vlastníkovi. Rychlá tvorba dokumentů.
Zjistit více
Lesmistr Mobile
evidence v terénu
ikonka mobilu
Pořizování a prohlížení evidence a fotodokumentace v lese. Tato nadstavba programu Lesmistr udělá z vašeho tabletu hotovou mobilní kancelář.
Zjistit více
Forester GPS Mobile
mapy v terénu
ikonka mobilu
Snadné a profesionální vedení grafické evidence v terénu. Tvorba vlastních zákresů. Souvislé zobrazení lesnických a podkladových map, orientace s využitím GPS. Navigace.
Zjistit více
Forester Win
mapy v počítači
ikonka počítače
Lesnický geografický informační systém pro PC. Synchronizace zákresů s aplikací Forester GPS, zobrazení mapových vrstev z jiných GIS. Zakreslování projektů, tisk map.
Zjistit více
Kubírovací kalkulačka
kubírování v mobilu
ikonka mobilu
Snadné a rychlé kubírování kulatiny
a dříví na stojato dle výtvarnic. Tabulky nechte doma, stačí váš telefon.
Zjistit více
KubíK Mobile
kubírování v terénu
ikonka mobilu
Kubírování přímo v terénu, sumář, tvorba a tisk odvozního lístku. Metody: kulatina, SK a špalky, prm, hráně. Bez potřeby tabulek a ručních výpočtů.
Zjistit více
BCS Forester
lesnické účetnictví
ikonka počítače
Účetnictví specializované na lesnictví. Díky přímému propojení s programem LHE VÝROBA 4000 snadno získáte údaje o nákladech na technickou jednotku atd.
Zjistit více
Manažerská nadstavba
náklady na TJ
ikonka počítače
Program Manažerská nadstavba umožňuje získat přehled o nákladech na technickou jednotku propojením účetnictví třetích stran s LHE VÝROBA 4000.
Zjistit více

Naši zákazníci

Městské lesy Dvůr Králové nad Labem

Technologie Hardware

Po aktualizaci Androidu na verzi 12 a u některých zařízení i na verzi 13 se stává, že místo spuštění se ukáže černé okno s vygenerovaným číslem.
V takovém případě si můžete snadno poradit podle nápovědy ZDE

Články

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI?

  • Ruční vyplnění v Modulu žadatele MZe
    • nutno zadat každou JPRL a vyplnit podrobné informace o zalesnění, těžbě, soustřeďování atd.
  • ...
Více video ukázek