Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 469 813 729

Hospodářská kniha a zobrazení map

Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000

Modul hospodářská kniha slouží k zobrazení lesního hospodářského plánu a to jak numerické, tak i grafické části.

  • Zobrazení map -  porostní, obrysová, těžební, parcelní..
  • Oboustraná vazba hospodářská kniha – mapa
  • Tisk map ve zvoleném měřítku
  • Měření vzdáleností, měření ploch
  • Zákresy holin, lapačů, lapáků, projektů, honiteb, atd..
  • Možnost měřit, zakreslovat a prohlížet HK a mapu přímo v terénu s využitím GPS 
  • Kompletní lesní evidence k dispozici i v terénu. 

Na záložkách Těžby a Zalesnění se zobrazuje provedená skutečnost. Záznamy se do hospodářské knihy automaticky převádějí provedením měsíční uzávěrky. Provedené skutečnosti se zobrazují podle jednotlivých roků a měsíců provedení a dřevin. Modul umožňuje i velmi přehledné zobrazení ročních sumárních dat.