Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 469 813 729

Všechny mapy ve Vašem mobilu nebo tabletu

BEZ INTERNETU!

Volejte na +420 607 058 913 viz Kontakty

Jdete po ulici, poli, lese, v ruce držíte tablet a v něm? ... v něm vidíte:

 • čí je pozemek, na kterém stojíte
 • funkci tohoto pozemku dle územního plánu
 • jakou watáž má lampa před Vámi
 • jaká inženýrská síť pod Vámi probíhá (nebo probíjí!?)
 • vidíte v něm (skoro) VŠE co potřebujete, abyste mohli dělat správná rozhodnutí :)


Naše mobilní aplikace je dobrá pro:

 • prohlížení a vyhledávání již existujících informací (katastr, územní plán, inženýrské sítě, povodňové zóny, porostní lesnická mapa, půdní bloky atd.)
 • pro sběr dat přímo v terénu (přesnost můžete nechat na GPS senzoru, nebo mu můžete pomoci ručním zpřesněním - posunutím, na základě např. ortofotomapy)
 • univerzálnost ji předurčuje k všestranému použití (napříč odbory, úřadem, správci a údržbáři)


PODSTATNÉ je především to, že všechen obsah a funkčnost aplikace funguje i OFFLINE, což je právě při práci v terénu velká výhoda. 

Níže uvádíme příklady obsahu a funkcí, které aplikace nabízí. 

územní plán

Technické výkresy

 • Územní plán
 • Kanalizace
 • Vodovod
 • Elektro
 • Plynovod
 • Telekomunikace

 

půdní bloky LPIS

Tematické mapy

 • půdní bloky
 • půdní typy
 • honitby
 • lesní porostní
 • lesní obrysová
 • ÚSES

 

ortofoto

Podklady

 • ortofoto mapa
 • základní mapa (ZABAGED)
 • historická mapa
 • bez podkladu

 

katastr

Katastr

 • katastrální mapa
 • mapa bývalého PK
 • definiční body parcel
 • proklik do evidence KN (pomocí internetu)
 • čísla popisná
 • názvy ulic

 

Vlastní zákresy

Zákresy se dají uživatelsky nastavit

Lampy - veřejné osvětlení

Lampy veř. osvětlení

 • lampa - okruh 1
 • lampa - okruh 2
 • lampa - okruh 3
 • rozvaděče 

Mobiliář

Mobiliář

 • lavičky
 • odpadkové koše
 • květináče

Zeleň

Zeleň

 • strom listnatý
 • strom jehličnatý
 • keř
 • okrasný záhon
 • trávník

Grafické poznámky

Grafické poznámky

 • bod
 • linie
 • plocha