Specializujeme se na soukromé a obecní lesy
+420 469 813 729

Obecní a soukromé lesy

Komplexní řešení pro efektivní hospodaření a perfektní přehled nad spravovaným lesním majetkem. Propojení modulů v PC a tabletu maže hranice mezi lesem a kanceláří. Vyhoví potřebám nejmenších i největších subjektů.

Těžební a pěstební firmy

Komplexní řešení pro společnosti zajišťující těžební a pěstební činnosti na cizích lesních majetcích. Jeden systém pro výrobu, obchod a ekonomiku. Odpovídá požadavkům systému LČR.

Státní správa lesů

Silný nástroj pro specifické potřeby SSL. Snadná orientace v terénu pomocí GPS, rychlá tvorba dokumentů. Možnost zobrazení nejrůznějších tematických map v jednom systému je přínosem pro celé odbory ŽP.

Gis pro města a obce

Moderní systém pro práci s daty KN, mapovými vrstvami a pasporty. Správa majetku, výpočty daní, pachtovného atd. Rychlá tvorba vlastních pasportů v terénu svépomocí. Pohlížení dat ze stávajícího GIS v mobilním zařízení s GPS.

Přehled produktů

LHE Výroba 4000 C&S
obecní a soukromé lesy
ikonka počítače
Ucelený systém pro vedení lesní evidence a výroby. Splňuje specifické požadavky správců soukromých a obecních lesů. Doklady LA, sklady, pěstební a těžební sestavy, bilance holin, odměny, fakturace atd.
Zjistit více
LHE Výroba 4000 C&S
těžební a pěstební společnosti
ikonka počítače
Ucelený systém pro vedení lesní výroby při práci pro cizí. Zajišťuje přehled nad náklady a výnosy. Evidence činností, sklady, kubírování, obchod. Odpovídá požadavkům systému LČR.
Zjistit více
BCS Forester
lesnické účetnictví
ikonka počítače
Účetnictví specializované na lesnictví. Díky přímému propojení s programem LHE VÝROBA 4000 snadno získáte údaje o nákladech na technickou jednotku atd.
Zjistit více
Manažerská nadstavba
náklady na TJ
ikonka počítače
Program Manažerská nadstavba umožňuje získat přehled o nákladech na technickou jednotku propojením účetnictví třetích stran s LHE VÝROBA 4000.
Zjistit více
Lesmistr
nástroj pro OLH a SSL
ikonka počítače
Moderní nástroj pro odborné lesní hospodáře a SSL. Efektivní vyhledávání a vedení veškerých evidencí k porostu a vlastníkovi. Rychlá tvorba dokumentů.
Zjistit více
Lesmistr Mobile
evidence v terénu
ikonka mobilu
Pořizování a prohlížení evidence a fotodokumentace v lese. Tato nadstavba programu Lesmistr udělá z vašeho tabletu hotovou mobilní kancelář.
Zjistit více
Forester GPS Mobile
mapy v terénu
ikonka mobilu
Snadné a profesionální vedení grafické evidence v terénu. Tvorba vlastních zákresů. Souvislé zobrazení lesnických a podkladových map, orientace s využitím GPS. Navigace.
Zjistit více
Forester Win
mapy v počítači
ikonka počítače
Lesnický geografický informační systém pro PC. Synchronizace zákresů s aplikací Forester GPS, zobrazení mapových vrstev z jiných GIS. Zakreslování projektů, tisk map.
Zjistit více
Kubírovací kalkulačka
kubírování v mobilu
ikonka mobilu
Snadné a rychlé kubírování kulatiny
a dříví na stojato dle výtvarnic. Tabulky nechte doma, stačí váš telefon.
Zjistit více
KubíK Mobile
kubírování v terénu
ikonka mobilu
Kubírování přímo v terénu, sumář, tvorba a tisk odvozního lístku. Metody: kulatina, SK a špalky, prm, hráně. Bez potřeby tabulek a ručních výpočtů.
Zjistit více

Naši zákazníci

Městské lesy Dvůr Králové nad Labem

Novinky

Tento ročník Setkání uživatelů navštívila mimořádně pestrá škála lesnických uživatelů od soukromých a obecních provozů až po státní instituce.

 

Představili jsme všechny novinky posledního roku a lesnický systém IterSoft v celé jeho komplexnosti. Účastníci ocenili praktické ukázky nových technologií. Konkrétně šlo o GNSS zařízení Trimble R1, které dokáže zpřesnit určování polohy běžných tabletů a telefonů na submetrovou přesnost (chyba do 1m). Také jsme při práci pozorovali dron. Ten posbíral zajímavé snímky vybrané oblasti.

 

Mimo vlastní program účastníci bohatě využívali možnosti vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných provozů. Setkání nabídlo také prostor pro diskuzi. Díky ní si i tentokrát odnášíme zajímavé podněty do vývoje.

 

Děkujeme všem zúčastněným za společně strávený čas, přejeme hodně efektivně odvedené práce s našimi programy a těšíme se zase na viděnou!

Váš tým IterSoft

Systém náležité péče

Díky postupnému začleňování nařízení Evropské unie do naší legislativy došlo v minulých měsících ke změnám, které mají dopad na každého vlastníka lesa i na samotné lesní hospodáře. Na tomto místě budeme shromažďovat praktické informace týkající se problematiky systému náležité péče a předávání informací do Centrálního registru. Informace vychází z aktuálních pohledů zástupců kontrolních orgánů a zákonodárce a zároveň z praktických zkušeností a názorů zástupců subjektů.